Kiedy do logopedy?

 Rozwój mowy jest skomplikowanym procesem, który zachodzi pewnymi stadiami. Zdarza się, że na jakimś etapie pojawią się trudności lub zadziałają pewne czynniki, które ten rozwój mogą opóźnić lub poważnie zaburzyć.   Zadaniem logopedy, jest zbadanie, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo a jeśli nie – określenie rodzaju zaburzenia i przyczyny jego powstania. Kolejnym krokiem jest podjęcie […]

Wady wymowy

 Wady wymowy lub inaczej – zaburzenia artykulacji polegają na nieprawidłowej, odbiegającej od normy realizacji głosek. W logopedii określa się je terminem dyslalia. Obok opóźnionego rozwoju mowy, są one jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania dziecka do logopedy.   Głoski pojawiają się u każdego dziecka w  określonym porządku. Jest to uwarunkowane między innymi prawidłowym rozwojem zmysłu słuchu […]