Wady wymowy

 Wady wymowy lub inaczej – zaburzenia artykulacji polegają na nieprawidłowej, odbiegającej od normy realizacji głosek. W logopedii określa się je terminem dyslalia. Obok opóźnionego rozwoju mowy, są one jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania dziecka do logopedy.   Głoski pojawiają się u każdego dziecka w  określonym porządku. Jest to uwarunkowane między innymi prawidłowym rozwojem zmysłu słuchu […]