O mnie

zdj_click

Nazywam się Justyna Wójcik-Wolińska. Jestem surdologopedą[logopedą i na co dzień pomagam dzieciom i młodzieży z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem oraz innymi trudnościami w komunikowaniu się. Od czerwca 2019 roku jestem także Terapeutą Ortodoncji Funkcjonalnej, co pozwala mi skutecznie prowadzić terapię w zakresie wad zgryzu i zaburzeń funkcji motorycznych jamy ustnej.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam już na studiach, pracując w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Nieustannie się rozwijam i uczestniczę w szkoleniach i kursach organizowanych przez najlepszych specjalistów z dziedzin logopedii a także pokrewnych, tj. fizjoterapii, ortodoncji i stomatologii. Uważam, iż współczesna logopedia powinna uwzględniać w procesie terapeutycznym współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, gdyż wieloaspektowe spojrzenie na pacjenta umożliwia nam osiągnięcie lepszych efektów terapii – zwłaszcza w przypadku dzieci.

Kursy i szkolenia

Ogromną wagę przywiązuję do rozwoju swoich umiejętności i ciągłego podwyższania kwalifikacji. Lista ukończonych przeze mnie szkoleń znajduje się poniżej.  

 • Terapia manualna w logopedii – kurs
 • Regulatory Funkcji MFS – kurs modułowy z tytułem Terapeuty Ortodoncji Funkcjonalnej
 • Akademia Umiejętności MED-EL – I i II stopień
 • Mutyzm wybiórczy – podstawy teoretyczne, diagnoza, badania naukowe
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
 • Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem Metody werbo-tonalnej
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN – diagnoza i terapia
 • Wczesna opieka logopedyczna nad dziećmi z uszkodzeniami słuchu
 • Program diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu “60 kroków w praktyce terapeutycznej”
 • Kurs Języka Migowego – I stopień
 • Kurs Metody Fonogestów – I stopień
 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – I stopień
 • Kurs Integracja Bilateralna z tytułem providera – terapeuty
 • Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Metoda Dobrego Startu

Najnowsze aktualności

Konsultacje online
06Kwi

Konsultacje online

W związku z sytuacją jaka aktualnie ma miejsce i brakiem możliwości odbywania regularnej terapii w gabinecie, zdecydowałam się na wprowadzenie

Kiedy do logopedy?
27Lut

Kiedy do logopedy?

 Rozwój mowy jest skomplikowanym procesem, który zachodzi pewnymi stadiami. Zdarza się, że na jakimś etapie pojawią się trudności lub zadziałają pewne

Wady wymowy
27Lut

Wady wymowy

 Wady wymowy lub inaczej – zaburzenia artykulacji polegają na nieprawidłowej, odbiegającej od normy realizacji głosek. W logopedii określa się je