Oferta

W ramach prowadzonych usług oferuję:

 •  diagnozę logopedyczną (surdologopedyczną)
 •  całościowe badanie kompleksu stomatognatycznego
 •  terapię zaburzeń czynnościowych aparatu artykulacyjnego (nieprawidłowy tor
   oddechowy, atypowe połykanie, wady zgryzu) z zastosowaniem sytemu MFS
 •  terapię dzieci i młodzieży z niedosłuchem (aparatowanych i implantowanych)
 •  terapia Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego
 •  terapię opóźnionego rozwoju mowy
 •  terapię wad wymowy
 •  terapię logopedyczną specyficznych zaburzeń rozwoju języka (SLI)
 •  terapię afazji dziecięcej
 •  integrację sensomotoryczną obszaru ustno twarzowego (wg podejścia
   S. Masgutowej)
 •  konsultacje logopedyczne

 

W przypadku diagnozy logopedycznej czas spotkań ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem wieku i możliwości psychofizycznych dziecka.