Współpraca

Doświadczenia zdobyte w pracy skłoniły mnie do nawiązania współpracy ze specjalistami z innych dziedzin – lekarzami, fizjoterapeutami i protetykami słuchu. ​