Konsultacje online

W związku z sytuacją jaka aktualnie ma miejsce i brakiem możliwości odbywania regularnej terapii w gabinecie, zdecydowałam się na wprowadzenie rozwiązania jakim są konsultacje logopedyczne online. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wiele dzieci już korzystających z terapii może ją kontynuować nie narażając się na długą przerwę, a co za tym idzie regres w terapii. Oczywiście, ta forma […]

Kiedy do logopedy?

 Rozwój mowy jest skomplikowanym procesem, który zachodzi pewnymi stadiami. Zdarza się, że na jakimś etapie pojawią się trudności lub zadziałają pewne czynniki, które ten rozwój mogą opóźnić lub poważnie zaburzyć.   Zadaniem logopedy, jest zbadanie, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo a jeśli nie – określenie rodzaju zaburzenia i przyczyny jego powstania. Kolejnym krokiem jest podjęcie […]

Rozwój mowy

 Rozwój mowy związany jest z każdą ze sfer rozwoju człowieka i poszczególne jego stadia następują w określonym czasie. Zaczyna się już w wieku płodowym, kiedy to wykształcony narząd słuchu odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego.   Dźwięki docierają do maluszka a jego narządy artykulacyjne zaczynają pracować już podczas takich czynności jak ssanie kciuka lub połykanie wód płodowych. […]